6551534889_9c8ae52997_z

‘Wat is de impact van social return op de economie?’. Dit is een interessante vraag die alleen kan beantwoord kan worden door te begrijpen van social return exact inhoudt. Social return is een veelomvattend begrip. In dit artikel wordt uitgegaan van de definitie die de overheid hanteert: “Social return afspraken hebben als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij aanbestedingen verplicht gesteld.” Dit houdt in bedrijven werkgelegenheid creëren voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Bedrijven bieden stageplaatsen, werkervaringsplekken en leerbanen aan als een sociale tegenprestatie.

Economisch voordeel
Social return brengt een aantal economische voordelen met zich mee. Ten eerste zorgt de vergroting van de uitstroom van uitkering naar werk ervoor dat de kosten voor uitkeringen lager worden. Social return kan ook op langere termijn een economisch voordeel opleveren. Social return is namelijk opgezet om werkloosheid te verdringen. Dankzij de werkervaringsplekken, arbeidsplekken en stageplaatsen kunnen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt eindelijk weer aan de slag. Hiermee kunnen ze werkervaring opdoen. Werkervaring kan helpen bij het vinden van een vaste aanstelling. Zonder ervaring is het lastig om werk te krijgen, maar zonder werk krijg je geen ervaring. Een daling van werkloosheid is zeer positief.

Economisch nadeel
Social return houdt echter ook in dat de werkgever zich extra moet inspannen. Het brengt meer werk met zich mee en het duurt een tijdje voordat de nieuwe medewerkers echt productief worden. Dit kan hogere begeleidingskosten betekenen voor de opdrachtnemer. Social return kan in dat geval een economische nadeel leveren, als deze kosten doorberekend worden in de offerte. In de praktijk komt dit echter niet veel voor. Een ander mogelijk negatief effect is dat social return juist kan leiden tot verdringing van andere werknemers. In zulke situaties is social return niet bevorderend voor de werkgelegenheid.

Meerwaarde van social return voor bedrijven
Ook op andere vlakken kan social return een positief effect hebben. Zo kan social return ervoor zorgen dat je als bedrijf als maatschappelijk betrokken bekend komt te staan. Dit is positief voor het sociale imago van een bedrijf. Een positief imago werkt zijn vruchten af bij het benaderen van nieuwe opdrachtgevers of klanten. Bovendien biedt social return medewerkers om zich verder te ontwikkelen. Social return kandidaten kunnen zelfs uitgroeien tot goede inzetbare werknemers. Nieuwe gezichten op de werkvloer brengen daarnaast meer diversiteit in de organisatie. Door te participeren met het social return concept kun je als bedrijf tevens een betere relatie bewerkstelligen met de gemeente.

Leave a Reply