Life Recruitment. Het is een term die klinkt. In het Nederlands levens rekrutering. En, dat neemt Life Recruiting erg letterlijk. Wat het is wordt hieronder verder uitgelegd.

Wat is Life Recruitment?

In Nederland is Life Recruitment een bureau die instaat voor personeel voor bedrijven. Het bedrijf biedt een communicatiepunt tussen werknemers en werkgevers en bemiddelt in eisen, vereisten, … Daarnaast gaat ze actief op zoek naar het geschikte profiel op basis van de zoekopdracht die een werkgever aan het bureau doorgeeft. Dat doet het bedrijf in vier sectoren: logistiek, techniek, hospitality en office. Het bedrijf profileert zichzelf als het beste tussen punt tussen werkgevers en werknemers en bieden de kans om je dromen waar te maken. Op basis van je eigen ambities en dromen proberen ze het meest geschikte voor u te vinden zodat je je goed voelt in wat je doet en dat je het gevoel krijgt dat je met iets nuttig bezig bent. Motivatie is ten slotte alles in een job.

Specialisaties

De specialisaties zijn zoals eerder vermeld logistiek, techniek, hospitality en office. Daar ga ik kort even dieper op in. Met logistiek wordt vooral bedoeld dat wanneer het bedrijf dat als opdrachtgever optreedt op zoek is naar een transportplanner of heftruckchauffeur of een floormanager die op het terrein een oogje in het zeil moet houden Life Recruitment als tussen punt kan fungeren. Voor techniek wordt letterlijk bedoeld dat het bedrijf op zoek gaat naar technisch personeel zoals monteurs, reparateurs, elektriciens en technici. Onder het luik hospitality wordt gaat Life Recruitment vooral op zoek naar hotel managers, receptionisten en dergelijke. Tot slot treedt Life Recruitment in het luik office worden vooral mensen bedoeld die op een bureel moeten helpen zoals commercieel medewerkers, directie, secretaris / secretaresses, …

Werkwijze

Dit alles gebeurt uiteraard niet zomaar. Voordat Life Recruitment effectief op zoek gaat naar profielen en vervolgens mensen gaat rekruteren moet er een opdrachtgever een opdracht geven. Zo kan bijvoorbeeld een schoenenwinkel op zoek zijn naar iemand die de administratieve taak van het boekhouden op zich wil nemen. Die opdrachtgever moet, eventueel in samenspraak met Life Recruitment, een profiel opstellen van de persoon die gezocht wordt. Wanneer dit alles lklaar is kan Life Recruitment op zoek gaan naar het geschikte profiel. De vacature wordt via hun website gepubliceerd en via hun database worden alle geschikte, overeenkomstige profielen gecontacteerd per mail. Soms gaat het bedrijf ook actief enkele excellent overeenkomende profielen opbellen.

 

Leave a Reply