17369140326_0c1b023291_m

Ontslag behoort tot de naarste zaken die je mee kan maken.

Je denkt bijvoorbeeld goed te werken, maar je baas denkt daar anders over en wilt je ontslaan. Dat tast je zelfvertrouwen aan en je inkomsten.

Goede ontslagreden is vereist

Gelukkig kan je niet zomaar worden ontslagen, daar moet een goede reden voor zijn. Die redenen staan genoemd in de wet. De belangrijkste redenen zijn bedrijfseconomische redenen (reorganisatie) en disfunctioneren.

Bij deze ontslagredenen moet de werkgever het ontslag eerst laten toetsen door het UWV of de kantonrechter. Je hebt dan de mogelijkheid om verweer te voeren tegen het aangevraagde ontslag. Mogelijk wijst het UWV of de kantonrechter het gevraagde ontslag af en kan je in dienst blijven.

Als het ontslag toch wordt toegewezen heb je in de meeste gevallen recht op een ww-uitkering, zodat je niet gelijk zonder inkomsten zit.

Ontslag op staande voet

Als je als werknemer iets zeer kwalijks hebt gedaan (denk aan diefstal, geweld, fraude, structurele werkweigering) dan is ontslag op staande voet mogelijk. Als dat ontslag terecht is heb je geen recht op WW. Bovendien kan een werkgever ontslag op staande voet geven zonder vooraf toestemming te vragen aan het UWV of de kantonrechter. Wel kan je zelf binnen uiterlijk 2 maanden na ontslag het ontslag op staande voet aanvechten bij de kantonrechter.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Vaak belandt een ontslagzaak niet bij de kantonrechter of het UWV. In veel gevallen onderhandelt de werkgever met werknemer over een ontslag met wederzijds goedvinden. Er worden daarbij afspraken gemaakt over de voorwaarden (denk aan een ontslagvergoeding ) van ontslag. Die voorwaarden worden vervolgens vastgelegd in een overeenkomst, de zogeheten vaststellingsovereenkomst.

Wat te doen bij ontslag?

Hoe moet je reageren als je ontslag wordt aangezegd? Hieronder alvast enige tips:

Doen:

  • Vraag naar de reden van ontslag en een schriftelijke bevestiging.
  • Geef aan dat je beschikbaar blijft voor werk.
  • Leg een dossier aan met alle relevante stukken en correspondentie.
  • Schakel een ontslagspecialist in.

Niet doen:

  • Ga niet akkoord met het ontslag.
  • Onderteken niets en zeg dat je advies gaat inwinnen.
  • schakel zo snel mogelijk een Ontslagspecialist in.

Hulp bij ontslag

De juristen en ontslag advocaten van Ontslagspecialist hebben ruim 20 jaar ervaring met ontslagzaken. Bel 0900 123 73 24 of mail Ontslagspecialist voor professionele ontslaghulp en advies.

 

Leave a Reply