Monthly Archives: July 2022

Hoe verbeter je jouw Nederlandse taalvaardigheid?

Er zijn allerlei redenen waarom iemand een cursus Nederlands wil volgen. De n komt van oorsprong niet uit Nederland en ziet een cursus Nederlands als een mogelijkheid om zijn kansen op werk en vrienden te vergroten. Een ander zal een cursus Nederlands nodig hebben om te kunnen inburgeren in Nederland en het inburgeringsexamen te halen.
Lees verder