pexels-george-becker-126662

Er zijn allerlei redenen waarom iemand een cursus Nederlands wil volgen. De één komt van oorsprong niet uit Nederland en ziet een cursus Nederlands als een mogelijkheid om zijn kansen op werk en vrienden te vergroten. Een ander zal een cursus Nederlands nodig hebben om te kunnen inburgeren in Nederland en het inburgeringsexamen te halen. Weer anderen komen wel uit Nederland, maar hebben nooit geleerd om goed Nederlands te spreken en schrijven. Met een cursus Nederlands kun je het niveau van je communicatie verbeteren. Dat levert alleen maar voordelen op.

Taal geeft toegang tot het land

In welk land je ook verblijft; beheersing van de taal zorgt ervoor dat je toegang krijgt tot het land en zijn inwoners. Het is in Nederland niet noodzakelijk om perfect Nederlands te spreken, maar enige basiskennis is wel vereist. In de winkel lukt het nog wel om een artikel dat je nodig hebt aan te wijzen. Maar wie ziek is en naar de dokter gaat moet kunnen uitleggen wat er aan de hand is. Een cursus Nederlands is voor de één moeilijker dan voor de ander. Dat heeft te maken met het talent van de cursist en met zijn achtergrond.

Zelf aan de slag gaan

Een cursus Nederlands wordt gegeven door ervaren docenten. Er wordt een methode gevolgd waarbij het in eerste instantie om de grammatica gaat. Aan de hand van praktische oefeningen leren de cursisten langzamerhand meer woorden kennen. Desondanks mogen de verwachtingen niet te hooggespannen zijn. Want het tempo waarin iemand profijt heeft van een cursus Nederlands is sterk afhankelijk van de eigen inzet. Wie de cursus volgt en buiten de lessen met niemand Nederlands spreekt, zal de grootste moeite hebben om het examen te halen. Het is dus van groot belang om zelf contact te zoeken met Nederlanders.

Veilige omgeving

Het volgen van een cursus Nederlands wordt door cursisten vaak als bijzonder gênant ervaren. Dat is nergens voor nodig. Om een taal te leren moeten er juist fouten worden gemaakt, die door de docent worden gecorrigeerd. Om de cursisten te stimuleren worden er conversatielessen gegeven. Daarbij moet iedereen iets over zichzelf of zijn achtergrond vertellen. Deze lessen vinden plaats in een veilige omgeving, waarbij niemand wordt uitgelachen vanwege de fouten die hij maakt. Tijdens de conversatielessen worden soms raakvlakken tussen de cursisten ontdekt. Daardoor hebben deze lessen ook waarde voor het sociale netwerk van de cursisten.

 

Leave a Reply